martes, 25 de enero de 2011

Rodes Campagnolo amb G3 Geometry

El Laboratori Tècnic de Campagnolo presenta el nou vídeo sobre la Geometría G3, una roda amb una arquitectura molt revolucionaria.
El cantó dret de la roda de darrera esta equipada amb el doble de radis que el cantó esquerra.
Això es tradueix en una reducció important de la tensió de cada radi, una roda molt més rígida i una millor transmissió de la potencia.

1 comentario: